Konferencja pn. „25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska. Na straży bezpieczeństwa ekologicznego RP”

12 grudnia 2016 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie odbyła się konferencja pn. „25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska. Na straży bezpieczeństwa ekologicznego RP”100. Konferencja objęta została honorowym Patronatem Ministra Środowiska i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Celem konferencji było dokonanie przeglądu osiągnięć Inspekcji Ochrony Środowiska na przestrzeni ostatnich 25 lat, a także wskazanie kierunków jej rozwoju.

W konferencji udział wzięli m.in.  Minister Środowiska – prof. Jan Szyszko, Wiceminister Środowiska – Sławomir Mazurek, Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Marek Haliniak oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

W wystąpieniu inauguracyjnym Minister Środowiska podkreślił, że: „Bezpieczeństwo ekologiczne to przede wszystkim dobra woda, dobre powietrze i trwałość występujących gatunków. Zapewnienie tego bezpieczeństwa jest rolą państwa. Rolą samorządu jest kultura współżycia ze środowiskiem”. Wskazał także, że „Człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, dlatego ma on nie tylko prawo, ale i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze”.

Podczas konferencji przedstawiciele Głównego Inspektoratu i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska odebrali odznaczenia honorowe. Wśród odznaczonych znaleźli się również przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Pani Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Pani Renata Jaroń-Warszyńska – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Pan Jan Bednarski – Kierownik Laboratorium.

123 Autor: Renata Jaroń-Warszyńska
Data wytworzenia: 15.12.2016 r.