Konferencja pn. „Promocja bioróżnorodności szansą dla rozwoju Polski Południowo-Wschodniej”

17 września 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pn. „Promocja bioróżnorodności szansą dla rozwoju Polski Południowo-Wschodniej”, inaugurująca projekt „W harmonii z naturą – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej”. Konferencji, której celem było podniesienie świadomości społecznej na temat bioróżnorodności w szczególności na obszarach chronionych zorganizowana została pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele: Magurskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, organizacji ekologicznych oraz wyższych uczelni.

W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie.

Wytworzył: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 19.09.2014 r.