Konferencja pn. „Reforma gospodarki wodnej”

20 listopada 2014 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja pn. „Reforma gospodarki wodnej”, zorganizowana przez Ministra Środowiska w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej oszczędzania zasobów. Celem organizacji Konferencji jest m.in. edukacja z zakresu reformy gospodarki wodnej zmierzającej do wprowadzenia w obszarze regulacji nowej ustawy Prawo wodne instrumentów zapewniających osiągnięcie fundamentalnego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

konferencja_wroclaw_2014

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 21.11.2014 r.