Konferencja pn. „Rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim oraz gospodarka geologiczno-surowcowa”

z13 lipca 2014 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pn. „Rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim oraz gospodarka geologiczno-surowcowa”. Organizatorem konferencji był Marszałek Województwa Podkarpackiego. Celem konferencji było podsumowanie rocznego okresu obowiązywania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie i pracownicy WIOŚ w Rzeszowie. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie oraz samorządów.
Podczas konferencji reprezentant Ministerstwa Środowiska omówił planowane zmiany prawne do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaś przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie przedstawił skład odpadów trafiających do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przed i po wyjściu w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto swoimi doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami w gminach podzielili się przedstawiciele samorządów: Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Miasta i Gminy Lesko oraz Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.
Ze strony Inspektoratu przedstawiona została informacje pt. „Osiągane przez gminy poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji”.

Rysunek1

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-07-04