Konferencja pn. „Smog nieodłączny towarzysz niskiej emisji to nasz współczesny smok”

26 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Nowy Dwór w Świlczy zorganizowana została konferencja pn. „Smog nieodłączny towarzysz niskiej emisji to nasz współczesny smok”. Celem konferencji było wskazanie rozwiązań i najlepszych praktyk służących poprawie jakości powietrza na terenie gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Partnerem merytorycznym konferencji był m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Elektrociepłowni Rzeszów i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie.

W konferencji udział wzięła Pani Krystyna Sołek Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Pani Renata Jaroń-Warszyńska Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska. Przedstawiciel WIOŚ w Rzeszowie Pani Jolanta Ciba zaprezentowała informację pt. Jakość powietrza na terenie gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

jakosc_pow_0416

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 27.04.2017 r.