Konferencja pt. „Gospodarka odpadami w województwie podkarpackim”

16 marca 2015 r. w Auli Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli odbyła się konferencja poświęcona gospodarce odpadami w województwie podkarpackim i przyjętym w bieżącym roku nowym uregulowaniom prawnym uchwalonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W konferencji udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele instytucji dysponujących środkami pomocowymi przeznaczonymi na wspieranie działań związanych z gospodarką odpadami.

W konferencji uczestniczył przedstawiciel WIOŚ w Rzeszowie, który przedstawił prezentację pt. „Stan środowiska miasta Stalowa Wola na tle stanu środowiska województwa podkarpackiego”.

stan_srodowiska_stalowa_wola

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 17.03.2015 r.