Konferencja szkoleniowa pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”

21 marca 2014 r. o godz. 1000 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”. Organizatorem konferencji był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Konferencję podzieloną na dwie sesje planarne otworzyło wystąpienie Tadeusza Pióro – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie wygłosili 7 referatów:

  1. „Zakres kompetencji kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska”,
  2. „Zasady kontroli przedsiębiorstw, zasady kontroli osób fizycznych”,
  3. „Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych”,
  4. „Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – działania pokontrolne”,
  5. „Przechowywanie nawozów naturalnych”,
  6. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem i uciążliwości akustyczne”,
  7. „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz urzędów miast i gmin z terenu województwa. Łącznie w konferencji uczestniczyło 130 osób.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania za liczny udział w konferencji, przedstawianie uwag i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami z pozostałymi uczestnikami szkolenia.

1(9)2(4)

3(3)

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-03-24