Konferencja zamykająca realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie”

5 kwietnia 2017 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie”.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały założenia Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, efekty końcowe zrealizowanego projektu, a także inne działania prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów na rzecz ochrony powietrza na terenie miasta. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z informacjami na temat jakości powietrza w mieście oraz zasadami finansowania inwestycji proekologicznych.
W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W konferencji udział wzięła Pani Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Pani Jolanta Ciba – Specjalista Wydziału Monitoringu Środowiska zaprezentowała informację pt. „Jakość powietrza na terenie miasta Rzeszowa na tle województwa podkarpackiego w 2016 roku”.

 

Konferencja-jakość powietrza w Rzeszowie

 

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 07.04.2017 r.