KONTROLA INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU ZE ZRZUTEM ŚCIEKÓW W HOTELU ARŁAMÓW

W dniu 14 sierpnia 2022 r. WIOŚ w Rzeszowie otrzymał zgłoszenie o wycieku niedostatecznie oczyszczonych ścieków z kolektora odprowadzającego ścieki z Hotelu Arłamów w Arlamowie.

Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Przemyślu niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Do badań pobrano próby wody z odbiornika (ciek bez nazwy) będący dopływem potoku Jamninka poniżej i powyżej wylotu kolektora oraz próby ścieków. W dniu 14 sierpnia 2022 r. rozpoczęto kontrolę interwencyjną podmiotu – Hotel „Arłamów” S.A., Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne. Podczas kontroli podmiot zobowiązany został do podjęcia czynności mających na celu ograniczenie zagrożenia dla środowiska, m.in. odciążenie pracy oczyszczalni poprzez wywóz nagromadzonych nieczystości wozami asenizacyjnymi.

W poniedziałek 15 sierpnia podczas kontroli WIOŚ ponownie pobrane zostały próby wody do badań celem porównania i oceny sytuacji. Wstępne wyniki pomiarów obejmujące podstawowe parametry wody (przewodność elektryczna właściwa, odczyn ph, temperatura, nasycenie tlenem) wykazały poprawę jej jakości. Pozostałe parametry próbek (woda, ścieki) będą znane po zakończeniu analiz laboratoryjnych.

We wtorek 16 sierpnia inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu ponownie udali się na miejsce zdarzenia. Działania kontrolne trwają.

Fot. 1. Kontrola WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu w związku ze zgłoszeniem zrzutu ścieków w Arłamowie – miejsce zrzutu (fot. WIOŚ w Rzeszowie)

 

Fot. 2. Działania kontrolne WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu oraz GIOŚ CLB w związku ze zgłoszeniem zrzutu ścieków w Arłamowie (fot. WIOŚ w Rzeszowie)

 

Fot. 3. Pobór prób do analiz laboratoryjnych przez pracownika GIOŚ CLB Oddział Rzeszów (fot. WIOŚ w Rzeszowie)