Kontrola inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w związku z zawiadomieniem o „tęczowej wodzie” w rzece Wisłok w Rzeszowie

W związku ze zgłoszeniem występowania zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi w rzece Wisłok przy ul. Dworaka w Rzeszowie, inspektor WIOŚ w Rzeszowie oraz pracownik GIOŚ CLB Oddział w Rzeszowie bezzwłocznie udali się w teren na wskazane miejsce.
Przeprowadzone zostały oględziny rzeki w rejonie zdarzenia. Na miejscu działania prowadziła Straż Pożarna, która u wylotu kolektora rozłożyła zastawki absorpcyjne. W zastawce widoczny był na powierzchni wody śladowy film olejowy. Nie był wyczuwalny żaden zapach substancji ropopochodnych. Nie stwierdzono występowania śniętych ryb w rzece Wisłok.
Podczas kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska pobrane zostały próbki wód rzeki Wisłok w Rzeszowie oraz w miejscowości Trzebownisko, a także próbki cieczy wypływającej ze znajdującego się w pobliżu wylotu miejskiego kolektora kanalizacji deszczowej. Wyniki badań będą znane po przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych.
W dniu 16 sierpnia inspektorzy ponownie udali się na miejsce, gdzie nie stwierdzono już śladów substancji ropopochodnych. Sprawdzono również znajdujące się kilkaset metrów poniżej miejskiego kolektora kanalizacji deszczowej ujście rzeki Młynówki do Wisłoka, gdzie również nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych, ani śniętych ryb.

Fot. 2. Pobór cieczy wypływającej z miejskiego kolektora kanalizacji deszczowej przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Rzeszowie podczas kontroli WIOŚ w Rzeszowie (fot. WIOŚ w Rzeszowie)

 

Fot. 1. Pobór wód rzeki Wisłok przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Rzeszowie podczas kontroli WIOŚ w Rzeszowie (fot. WIOŚ w Rzeszowie)