Kontrola interwencyjna inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w związku z zawiadomieniem o zrzucie nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisłoki w miejscowości Ujazd

W niedzielę 4.09.2022 r. do WIOŚ w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie o zrzucie nieoczyszczonych ścieków, prawdopodobnie z oczyszczalni ścieków w Kołaczycach. Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie udali się niezwłocznie na wskazane miejsce w celu przeprowadzenia oględzin wód rzeki Wisłoki oraz okolic wylotu kolektora oczyszczalni ścieków w Kołaczycach.
Podczas oględzin trwał zrzut ścieków z kolektora. Wyczuwalny był gnilny zapach, wody odbiornika były mętne. W okolicach wylotu na powierzchni wody widoczne było zapienienie. Nie stwierdzono śniętych ryb, ani plam po substancjach ropopochodnych.
Podczas oględzin w dniu 4.09.2022 r. pobrano próbki ścieków z wylotu kolektora oczyszczalni ścieków w Kołaczycach oraz próbki wody z rzeki Wisłoki poniżej wylotu kolektora. W okolicy nie stwierdzono wylotów innych kolektorów do rzeki.


W dniu 5.09.2022 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Jaśle rozpoczęli pozaplanową kontrolę interwencyjną oczyszczalni ścieków w Kołaczycach. Podczas kontroli pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Rzeszowie ponownie pobrali próbki ścieków oraz próbki wody rzeki Wisłoki powyżej i poniżej wylotu kolektora.

Dalsze działania podejmowane będą w zależności od ustaleń kontroli oraz wyników przeprowadzonych badań.

Wylot kolektora oczyszczalni ścieków w Kołaczycach

Fot. 1. Wylot kolektora oczyszczalni ścieków w Kołaczycach (fot. WIOŚ w Rzeszowie)

 

Pobór próbek wody rzeki Wisłoki

Fot. 2. Pobór próbek wody rzeki Wisłoki (fot. WIOŚ w Rzeszowie)