Kontrola międzynarodowego i krajowego przemieszczenia odpadów w ramach ogólnopolskiej operacji pn. „STOP nielegalnym odpadom”

W dniu 08.10.2019 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji pn. „STOP nielegalnym odpadom” polegającej na kontroli międzynarodowego i krajowego przemieszczania odpadów.

Na terenie całej Polski w akcji udział wzięło prawie dwustu inspektorów i policjantów, którzy kontrolowali ciężarówki przewożące odpady. Inspektorzy Ochrony Środowiska sprawdzili 260 pojazdów. Najczęstszymi nieprawidłowościami były braki wymaganego wpisu do “Bazy Danych o Odpadach”, braki kart przekazania odpadów oraz niewłaściwe oznakowanie pojazdów przewożących odpady.

Celem operacji było zwalczanie nielegalnego transportu i porzucania odpadów oraz wzmocnienie komunikacji i zdolności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku.

Inspekcja Ochrony Środowiska będzie cyklicznie organizować podobne operacje we współpracy z policją w całej Polsce.

Źródło: WIOŚ w Warszawie

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 11.10.2019 r.