Kontrola WIOŚ w Rzeszowie w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu została zakończona

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że 28 lutego 2018 r. zakończyła się kontrola prowadzona przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w  firmie Kronospan Mielec Sp. z o.o. w Mielcu. Była to kontrola rozpoczęta bez wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli i trwała od 26 stycznia 2018 r.

Kontrola połączona była z kontrolnymi pomiarami i badaniem gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z emitora suszarni wiórów i emitora suszarni włókien. Uzyskane wartości emitowanych substancji były niższe, niż określone w pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Kontrola potwierdziła realizację zarządzenia pokontrolnego wydanego po ostatniej kontroli WIOŚ przeprowadzonej w grudniu 2017 r. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w postaci przekroczeń dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 02.03.2018 r.