Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Katarzyna Piskur

Starszy Specjalista – Samodzielne stanowisko pracy ds. kontaktu z mediami i promocji oraz ochrony danych osobowych

Telefon: 178543841, 178543683 wewnętrzny 310
Email: kpiskur@wios.rzeszow.pl