Linki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Strona internetowa: www.rzeszow.uw.gov.pl
Skrzynka pocztowa: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Strona internetowa: www.podkarpackie.pl
Skrzynka pocztowa: urzad@podkarpackie.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Strona internetowa: www.gov.pl/web/klimat
Skrzynka pocztowa: mos@pios.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Strona internetowa: www.gios.gov.pl
Skrzynka pocztowa: gios@gios.gov.pl

Portal jakości powietrza GIOŚ

Strona internetowa: powietrze.gios.gov.pl/pjp/home/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Strona internetowa: wios.rzeszow.pl/glowny-inspektorat-ochrony-srodowiska-regionalny-wydzial-monitoringu-srodowiska-w-rzeszowie/
Skrzynka pocztowa: rwmsrzeszow@gios.gov.pl

Portal jakości powietrza GIOŚ – województwo podkarpackie
Strona internetowa: powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Rzeszowie

Strona internetowa: wios.rzeszow.pl/glowny-inspektorat-ochrony-srodowiska-regionalny-wydzial-monitoringu-srodowiska-w-rzeszowie/
Skrzynka pocztowa: j.bednarski@gios.gov.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Strona internetowa: www.gdos.gov.pl
Skrzynka pocztowa: kancelaria.gdos@mos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Strona internetowa: rzeszow.rdos.gov.pl
Skrzynka pocztowa: rdos@tbd.rzeszow.pl

Narodowa Rada Ekologiczna
Strona internetowa: www.przyjazni-srodowisku.pl/narodowa-rada-ekologiczna-2/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona internetowa: www.nfosigw.gov.pl
Skrzynka pocztowa: fundusz@nfosigw.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Strona internetowa: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl
Skrzynka pocztowa: biuro@wfosigw.rzeszow.pl

WIOŚ Białystok
Strona internetowa: www.wios.bialystok.pl/
Skrzynka pocztowa: sekret@wios.bialystok.pl

WIOŚ Bydgoszcz
Strona internetowa: www.wios.bydgoszcz.pl/
Skrzynka pocztowa: bydgoszcz@pios.gov.pl

WIOŚ Gdańsk
Strona internetowa: www.gdansk.wios.gov.pl
Skrzynka pocztowa: gdansk@pios.gov.pl

WIOŚ Katowice
Strona internetowa: www.katowice.pios.gov.pl
Skrzynka pocztowa: katowice@pios.gov.pl

WIOŚ Kielce
Strona internetowa: www.kielce.pios.gov.pl
Skrzynka pocztowa: wios@kielce.pios.gov.pl

WIOŚ Kraków
Strona internetowa:  www.krakow.pios.gov.pl
Skrzynka pocztowa: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

WIOŚ Lublin
Strona internetowa: www.wios.lublin.pl
Skrzynka pocztowa: dyrektor@wios.lublin.pl

WIOŚ Łódz
Strona internetowa: www.wios.lodz.pl
Skrzynka pocztowa: lodz@pios.gov.pl

WIOŚ Olsztyn
Strona internetowa: www.wios.olsztyn.pl
Skrzynka pocztowa: sekretariat@wios.olsztyn.pl

WIOŚ Opole
Strona internetowa: www.opole.pios.gov.pl
Skrzynka pocztowa: opole@pios.gov.pl

WIOŚ Poznań
Strona internetowa: poznan.wios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: poznan@pios.gov.pl

WIOŚ Szczecin
Strona internetowa: wios.szczecin.pl
Skrzynka pocztowa: wios@wios.szczecin.pl

WIOŚ Warszawa
Strona internetowa: www.wios.warszawa.pl
Skrzynka pocztowa: warszawa@wios.warszawa.pl

WIOŚ Wrocław
Strona internetowa: www.wroclaw.pios.gov.pl
Skrzynka pocztowa: wios@wroclaw.pios.gov.pl

WIOŚ Zielona Góra
Strona internetowa: www.zgora.pios.gov.pl
Skrzynka pocztowa: zgora@pios.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Strona internetowa: podkarpacka.policja.gov.pl
Skrzynka pocztowa: oficerrz@podkarpacka.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Strona internetowa: www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszowl
Skrzynka pocztowa: wskr@podkarpacie.straz.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Strona internetowa: www.gov.pl/web/wsse-rzeszow
Skrzynka pocztowa: sekretariat@wsse.rzeszow.pl

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
Strona internetowa: witd.rzeszow.pl
Skrzynka pocztowa: witd@witd.rzeszow.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Strona internetowa: wiw.krosno.pl/
Skrzynka pocztowa: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Strona internetowa: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
Skrzynka pocztowa: komendant.bieszczadzki@strazgraniczna.pl

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Strona internetowa: www.podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie
Skrzynka pocztowa: ias.rzeszow@mf.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
Strona internetowa: rzeszow.pip.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl