Linki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Strona internetowa: https://rzeszow.uw.gov.pl
Skrzynka pocztowa: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Strona internetowa: http://www.podkarpackie.pl/
Skrzynka pocztowa: urzad@podkarpackie.pl

Ministerstwo Środowiska
Strona internetowa: http://www.mos.gov.pl
Skrzynka pocztowa: mos@pios.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Strona internetowa: http://www.gios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: gios@gios.gov.pl

Portal jakości powietrza GIOŚ

Strona internetowa: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Strona internetowa: https://wios.rzeszow.pl/glowny-inspektorat-ochrony-srodowiska-regionalny-wydzial-monitoringu-srodowiska-w-rzeszowie/
Skrzynka pocztowa: rwmsrzeszow@gios.gov.pl

Wojewódzki System Monitoringu Jakości Powietrza

Strona internetowa: http://stacje.wios.rzeszow.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Rzeszowie

Strona internetowa: https://wios.rzeszow.pl/glowny-inspektorat-ochrony-srodowiska-regionalny-wydzial-monitoringu-srodowiska-w-rzeszowie/
Skrzynka pocztowa: j.bednarski@gios.gov.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Strona internetowa: http://www.gdos.gov.pl
Skrzynka pocztowa: kancelaria.gdos@mos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Strona internetowa: http://www.rzeszow.rdos.gov.pl
Skrzynka pocztowa: rdos@tbd.rzeszow.pl

Główny Geolog Kraju
Strona internetowa: http://www.mos.gov.pl/kierownictwo/zk/5.html

Narodowa Rada Ekologiczna
Strona internetowa: http://www.przyjazni-srodowisku.pl/index.php?page=nre

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona internetowa: http://www.nfosigw.gov.pl
Skrzynka pocztowa: fundusz@nfosigw.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Strona internetowa: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl
Skrzynka pocztowa: biuro@wfosigw.rzeszow.pl

WIOŚ Białystok
Strona internetowa: http://www.wios.bialystok.pl/
Skrzynka pocztowa: sekret@wios.bialystok.pl

WIOŚ Bydgoszcz
Strona internetowa: http://www.wios.bydgoszcz.pl/
Skrzynka pocztowa: bydgoszcz@pios.gov.pl

WIOŚ Gdańsk
Strona internetowa: http://www.gdansk.wios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: gdansk@pios.gov.pl

WIOŚ Katowice
Strona internetowa: http://www.katowice.pios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: katowice@pios.gov.pl

WIOŚ Kielce
Strona internetowa: http://www.kielce.pios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: wios@kielce.pios.gov.pl

WIOŚ Kraków
Strona internetowa:  http://www.krakow.pios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

WIOŚ Lublin
Strona internetowa: http://www.wios.lublin.pl/
Skrzynka pocztowa: dyrektor@wios.lublin.pl

WIOŚ Łódz
Strona internetowa: http://www.wios.lodz.pl/
Skrzynka pocztowa: lodz@pios.gov.pl

WIOŚ Olsztyn
Strona internetowa: http://www.wios.olsztyn.pl/
Skrzynka pocztowa: sekretariat@wios.olsztyn.pl

WIOŚ Opole
Strona internetowa: http://www.opole.pios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: opole@pios.gov.pl

WIOŚ Poznań
Strona internetowa: http://www.poznan.pios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: poznan@pios.gov.pl

WIOŚ Szczecin
Strona internetowa: http://www.wios.szczecin.pl/
Skrzynka pocztowa: wios@wios.szczecin.pl

WIOŚ Warszawa
Strona internetowa: http://www.wios.warszawa.pl
Skrzynka pocztowa: warszawa@wios.warszawa.pl

WIOŚ Wrocław
Strona internetowa: http://www.wroclaw.pios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: wios@wroclaw.pios.gov.pl

WIOŚ Zielona Góra
Strona internetowa: http://zgora.pios.gov.pl/
Skrzynka pocztowa: zgora@pios.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Strona internetowa: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl
Skrzynka pocztowa: oficerrz@podkarpacka.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Strona internetowa: http://www.podkarpacie.straz.pl
Skrzynka pocztowa: wskr@podkarpacie.straz.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Strona internetowa: http://www.wsse.rzeszow.pl
Skrzynka pocztowa: sekretariat@wsse.rzeszow.pl

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
Strona internetowa: http://www.witd.rzeszow.pl
Skrzynka pocztowa: witd@witd.rzeszow.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Strona internetowa: http://wiw.krosno.pl/
Skrzynka pocztowa: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Strona internetowa: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
Skrzynka pocztowa: komendant.bieszczadzki@strazgraniczna.pl

Izba Celna w Przemyślu
Strona internetowa: www.przemysl.scelna.gov.pl
Skrzynka pocztowa: sekretariat@prz.mofnet.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
Strona internetowa: www.rzeszow.oip.pl
Skrzynka pocztowa: kancelaria@rzeszow.oip.pl