Ludzie nie mają serca i porzucają zwierzęta – to PRZESTĘPSTWO!

Od dłuższego czasu na naszej stronie internetowej staramy się kształtować w naszym społeczeństwie właściwy stosunek do zwierząt oraz przeciwdziałać wszelkim formom stosowania przemocy wobec nich. Naszym apelem o właściwy stosunek do zwierząt jest baner „Nie krzywdź zwierząt, okaż serce”.

Okazuje się jednak, że zjawisko krzywdzenia, w tym porzucania zwierząt, nadal jest dużym problemem. Zjawisko to nasila się przed nadejściem zimy, a zwierzęta najczęściej porzucane są z dala od siedzib ludzkich, w pobliżu dróg i autostrad, w lasach.

Porzucanie zwierząt jest coraz mniej bezkarne. Prawo stanowi, iż porzucenie zwierzęcia jest formą znęcania się. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Sądy coraz ostrzej karzą sprawców tego rodzaju czynów.

Pamiętajmy, że kultura, którą cechuje współczucie dla zwierząt jest kulturą wrażliwości także w innych dziedzinach, również w stosunkach międzyludzkich.

nie-krzywdz

Oprac. K. Piskur
W nawiązaniu do artykułu pt. Ludzie nie mają serca i porzucają zwierzęta, „Nowiny” 12.11.2015 r.