MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ORGANEM WŁAŚCIWYM W SPRAWIE BDO – REJESTRU PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że organem rozpatrującym sprawy dotyczące wpisu do rejestru BDO jest marszałek województwa, właściwy według miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

 

W związku z powyższym, wszelkie zapytania w sprawach dotyczących BDO należy kierować bezpośrednio do ww. organu.

 

Pomocne narzędzie w zakresie wypełnienia obowiązku wpisu do bazy BDO można również znaleźć pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 30.12.2019 r.