Materiały informacyjno-edukacyjne opracowane przez WIOŚ w Rzeszowie

Informujemy, że można zapoznać się z nowymi ulotkami edukacyjnymi opracowanymi przez WIOŚ w Rzeszowie:

  1. „Kontrola i badanie stanu środowiska – zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w województwie podkarpackim”,
    2. „Ozon – na górze dobry, na dole zły”.

Te, a także i inne ulotki dostępne są w zakładce „Publikacje” – „Publikacje o stanie środowiska” – „Ulotki edukacyjne”.

kontrola-i-badanie-stanu-srodowiska ozon-ulotka

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 30.12.2015 r.