Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Funkcjonowanie ekosystemów naturalnych i antropogenicznych w rejonie Karpat”

21 – 23 października 2014 r. w Drohobyczu na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Funkcjonowanie ekosystemów naturalnych i antropogenicznych w rejonie Karpat”, zorganizowana przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, w ramach realizacji programu „Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego”.

W Konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi ośrodków akademickich obszaru wsparcia objętego projektem, zajmujący się problematyką biologiczno-rolniczą, przyrodniczo-matematyczną, ekonomiczną, socjologiczno-historyczną i pokrewnymi.

W Konferencji udział wzięła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła referat pt.: „Karpackie zasoby substancji węglowodorowych Polski i Ukrainy”.

DSC_0005

DSC_0006

DSC_0027

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 28.10.2014 r.