MIĘDZYNARODOWE FORUM WARSZAWA-KIJÓW Rozwój współpracy w zmniejszeniu zagrożeń chemicznych, umacnianiu bezpieczeństwa chemicznego oraz ochotniczych straży pożarnych.

logo-forum

24 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się MIĘDZYNARODOWE FORUM WARSZAWA-KIJÓW Rozwój współpracy w zmniejszeniu zagrożeń chemicznych, umacnianiu bezpieczeństwa chemicznego oraz ochotniczych straży pożarnych.

Spotkanie współorganizowane było przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie (ICCSS), Ukraiński Związek Bezpieczeństwa Technicznego (USPTB) we współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Koordynatorem Biura Projektów OBWE w Kijowie.

Celem Forum był rozwój współpracy oraz wymiana doświadczeń między specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli służb granicznych, celnych, przemysłu, transportu i ochrony ludności z Polski, Ukrainy, Europy Środkowej i Wschodniej, w tym zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i obrotu chemikaliami.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Biura Projektów OBWE w Kijowie, Ukraińskiej Federacji Bezpieczeństwa Technicznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz służb Państwowej Straży Pożarnej.

W Forum udział wzięła Pani Krystyna Sołek Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Pan Leszek Dąbal Główny Specjalista Wydziału  Inspekcji WIOŚ w Rzeszowie.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 25.04.2017 r.