Międzynarodowe Sympozjum „Energy Challenges and Mechanics”

energy_conference 7-9 lipca 2015 r. w Aberdeen w Szkocji odbyło się Międzynarodowe Sympozjum „Energy Challenges and Mechanics”.

Zorganizowane po raz trzeci Sympozjum miało na celu wymianę wiedzy pomiędzy środowiskami naukowymi i przemysłem w celu rozwiązania problemów energetycznych na całym świecie.

W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele 46 krajów z całego świata m. in. Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Chin, Japonii i innych, w tym 8 przedstawicieli z Polski.

energy_wykres

Program Sympozjum składającego się z 18 Sesji obejmował zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, energią odnawialną, bioenergią, energią jądrową, a także bezpieczeństwem i integralnością zarządzania energetyką morską. Uczestnicy Sympozjum dyskutowali również na temat czystej energii i nowoczesnych rozwiązań w energetyce oraz wpływie energetyki na środowisko.

W Sympozjum udział wzięła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która w Sesji 07 „Energy and Environment” w dniu 9 lipca 2015 r. o godz. 1440 przedstawiła prezentację pt. „Oil and gas mining on areas of the communes with the status of health in Subcarpathian Province, Poland”.

Szczegółowe informacje dotyczące sympozjum dostępne są na stronie internetowej organizatorów pod adresem: http://nscj.co.uk/ecm3.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 15.07.2015 r.