MONITORING BADAWCZY POTOKU MARKÓWKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) kontynuuje monitoring badawczy potoku Markówka. Druga seria badań przeprowadzona została w dniu 19.08.2015 r. Wyniki badań w dalszym ciągu wskazują na zły stan środowiska wodnego potoku.

Należy nadmienić, że istotny wpływ na ocenę jakości wód potoku w sierpniu 2015 r. miała niekorzystna sytuacja hydrometeorologiczna w zlewni Ptoku (susza).

Pełna ocena stanu wód potoku zostanie wykonana po przeprowadzeniu kompletnego monitoringu badawczego do końca roku.

O wynikach badań powiadomiony zostanie Starosta Łańcucki i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Do starosty skierowano wystąpienie zawierające wniosek o rozważenie możliwości cofnięcia pozwolenia wodno-prawnego udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Markowej lub jego ograniczenia.

DSC06863Fot. 1. Zanieczyszczony potok Markówka (R. Szeremeta)

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 18.09.2015 r.