Narada Wojewody Podkarpackiego z administracją zespoloną

22 czerwca 2017 r. w ramach cyklu spotkań kwartalnych z szefami jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie podkarpackim w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się narada, której przewodniczyła Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.
Spotkanie miało na celu omówienie spraw wynikających z bieżącej działalności służb, inspekcji i straży wojewódzkich, a także sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na 2018 r. Rozmawiano również o efektach pracy administracji zespolonej w zakresie zapewnienia mieszkańcom Podkarpacia bezpieczeństwa środowiskowego, sanitarno-epidemiologicznego, farmaceutycznego oraz budowlanego.
Podczas narady poruszono kwestię możliwości podjęcia przez administrację zespoloną działań mogących wpłynąć na poprawę jakości środowiska gruntowo-wodnego oraz uporządkowanie gospodarki przestrzennej Zbiornika Solińskiego i jego otoczenia.
W naradzie udział wzięła Pani Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła prezentację nt. „Ochrona zbiornika Solińskiego przed zanieczyszczeniem”, zawierającą informacje o działaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska mających na celu prowadzenie w tym rejonie bezpiecznej i racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej.

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 23.06.2017 r.