„Nielegalne odpady 2023” – kolejne akcje kontroli transportu odpadów prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie

20 lipca 2023 r. w miejscowości Stare Sioło przy drodze wojewódzkiej nr 865, inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, przeprowadzili kontrole transportu odpadów w ramach kontynuacji ogólnopolskiej akcji pn. „Nielegalne odpady 2023”. Skontrolowano 9 transportów. Nie stwierdzono przypadków nielegalnego transportu odpadów.