Nowa stacja monitoringu powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim

W Dębicy przy ul. Grottgera uruchomiona została nowa stacja monitoringu powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim. Na stacji prowadzone są manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu.

Wyniki pomiarów ze stacji, będącej stacją tła miejskiego, zostaną wykorzystane do opracowania rocznych ocen jakości powietrza w regionie, a w kolejnych latach pozwolą na ocenę trendów zmian w jakości powietrza na obszarze Dębicy.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2.02.2015 r.