Nowa strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie z prezentacją wyników pomiarów jakości powietrza

201505281
Uruchomiona została nowa strona internetowa, na której można śledzić wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji automatycznych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

Nowa strona internetowa uruchomiona została w ramach realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska projektu partnerskiego pt. „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014.

W ramach Projektu nowe strony internetowe, ujednolicające sposób prezentacji wyników pomiarów, uruchomione zostały w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska w: Krakowie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Prezentacja wyników dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce „System monitoringu jakości powietrza” pod adresem: http://stacje.wios.rzeszow.pl/.
201505282
201505283
201505284

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 28.05.2015 r.