Nowa strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie

Uruchomiona została nowa strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie dostosowana do aktualnie obowiązujących standardów prezentacji informacji.

Oprócz nowej szaty graficznej strona wzbogacona została o moduł „wysokiego kontrastueye-ico”, który ma na celu ułatwienie osobom słabowidzącym jej przeglądanie oraz zoptymalizowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach).

strona-www

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 28.07.2015 r.