Nowe automatyczne stacje monitoringu powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim

Zakończone zostało testowanie i sprawdzanie poprawności wskazań sprzętu pomiarowego na nowych automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Wyniki pomiarów ze stacji można już śledzić on-line na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: www.stacje.wios.rzeszow.pl .

Na automatycznej stacji monitoringu powietrza w Mielcu przy ul. Solskiego prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5 oraz benzenu. Natomiast na automatycznej stacji w Krempnej na terenie Magurskiego Parku Narodowego prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 07.01.2015 r.