Nowy portal GIOŚ o jakości powietrza w Polsce

10 grudnia 2015 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił nowy portal przedstawiający aktualne informacje na temat jakości powietrza. W serwisie prezentowane są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych, prowadzących pomiary zanieczyszczeń powietrza w ramach  Państwowego Monitoringu Środowiska.

portal-jakosci-powietrzaPortal, dostępny pod adresem: www.powietrze.gios.gov.pl, prezentuje szeroki zakres informacji, w tym: bieżące i archiwalne wyniki pomiarów jakości powietrza, informacje o stacjach pomiarowych, wyniki ocen jakości powietrza, krótko- i długoterminowe prognozy jakości powietrza, a także informacje na temat uchwalonych programów ochrony powietrza.

Portal zawiera również informacje o normach jakości powietrza pod kątem poziomów alertowych oraz ostrzeżenia o wysokich stężeniach zanieczyszczeń.

Aplikacja mobilna o jakości powietrza dostępna będzie pod koniec grudniarównież na rządzenia mobilne!

aplikacja-smartfon

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 14.12.2015 r.