OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2015 ROKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 roku, obejmująca wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Pomiary natężenia hałasu drogowego przeprowadzone zostały w Dębicy, Przeworsku Tarnobrzegu, zaś pomiary natężenia hałasu kolejowego w Żurawicy.

Pełny tekst opracowania pt. Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 roku dostępny jest w zakładce Publikacje –  Opracowania – WIOŚ Rzeszów.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 01.12.2016 r.