Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2016 roku

Informujemy, że wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2016 roku, obejmująca wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Pomiary poziomu hałasu drogowego przeprowadzone zostały w Głogowie Małopolskim, Lesku, Leżajsku, Łączkach, Przemyślu i Sokołowie Małopolskim. Pomiarami poziomu hałasu kolejowego objęta została linia kolejowa Nr 68 (granica wojewódzka – Przeworsk).

Pełny tekst opracowania pt. Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2016 roku dostępny jest w zakładce Publikacje –  Opracowania – WIOŚ Rzeszów.

 

 

Autor: Anna Wcisło
Data wytworzenia: 11.08.2017r.