OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2017 ROKU

Informujemy, że wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2017 roku, obejmująca wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Pomiary poziomu hałasu drogowego przeprowadzone zostały w Brzozowie, Horyńcu-Zdroju, Pilźnie, Sanoku, Stalowej Woli i Zaklikowie. Pomiarami poziomu hałasu kolejowego objęta została linia kolejowa Nr 71 (Ocice-Rzeszów). Pomiarami hałasu lotniczego Lotnisko Mielec.

Pełny tekst opracowania pt. Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2017 roku dostępny jest w zakładce Publikacje –  Opracowania o stanie środowiska – WIOŚ Rzeszów.

Autor: Anna Wcisło
Data wytworzenia: 05.12.2018 r.