Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r., sporządził ocenę poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego.

Badania monitoringowe PEM wykonano w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie ludności większej od 50 tys., w wybranych mniejszych miastach województwa oraz na wybranych obszarach wiejskich, zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015.

W ocenie poziomów PEM na obszarach objętych badaniami, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Ze szczegółowymi wynikami badań oraz z lokalizacją punktów pomiarowych monitoringu PEM na obszarze województwa w 2013 r. można się zapoznać pod adresem:  http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,88/2/pola_elektromagnetyczne.html.

 

Opracował: Tomasz Rybak
Data wytworzenia: 2014-03-07