Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na podstawie badań przeprowadzonych w 2014 r., sporządził ocenę poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego.

Badania monitoringowe PEM wykonano w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie ludności większej od 50 tys., w wybranych mniejszych miastach województwa oraz na wybranych obszarach wiejskich, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015”.

W ocenie poziomów PEM na obszarach objętych monitoringowymi badaniami okresowymi, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W 2014 r. w związku z pismem Starosty Mieleckiego, WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził pomiary kontrolne poziomów PEM na stadionie sportowym przy ul. Solskiego w Mielcu. Pomiary kontrolne wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności.

Ze szczegółowymi wynikami badań oraz z lokalizacją punktów pomiarowych monitoringu PEM na obszarze województwa w 2014 r. można się zapoznać pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,88/2/pola_elektromagnetyczne.html.

Szczegółowe wyniki pomiarów kontrolnych dostępne są w rejestrze terenów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM.

 

Autor: Tomasz Rybak
Data wytworzenia: 24.03.2015 r.