Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na podstawie badań przeprowadzonych w 2016 r., sporządził ocenę poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego.

Badania monitoringowe PEM wykonano w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie ludności większej od 50 tys., w wybranych mniejszych miastach województwa oraz na wybranych obszarach wiejskich, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020”.

W ocenie poziomów PEM na obszarach objętych monitoringowymi badaniami okresowymi, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Ze szczegółowymi wynikami badań oraz z lokalizacją punktów pomiarowych monitoringu PEM na obszarze województwa w 2016 r. można się zapoznać pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/pola-elektromagnetyczne/

 

 

Sporządził:

Tomasz Rybak
Wydział Monitoringu Środowiska

Rzeszów, 2017-03-24