Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012

Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządził „Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym JCWPd – stan na rok 2012″. Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012 dostępna jest pod adresem:

http://www.wios.rzeszow.pl/ pl/14,54,862/klasyfikacja_ogolna_jakosci_wod_podziemnych.html.

 

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-03-18