Ocena stanu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził ocenę stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2013 r.

Ocena została sporządzona na podstawie zweryfikowanego zbioru danych monitoringowych pochodzących z lat 2011-2013 i w wybranych przypadkach z roku 2010.

Ocena uwzględnia procedurę dziedziczenia oraz ocenę stanu wód w obszarach chronionych.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ocena została wykonana na podstawie projektu rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Ocena stanu wód powierzchniowych w 2013 r. dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod następującym adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,84/2/klasyfikacja_jakosci_wod_w_rzekach.html.

Autor: Tomasz Rybak
Data wytworzenia: 2014-07-24