Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 roku

Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 roku. Ocena dla jednolitych wód podziemnych znajdujących się w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego dostępna jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,86/2/klasyfikacja_ogolna_jakosci_wod_podziemnych.html.

 

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-03-18