Odmowa dofinansowania Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniu 23 lipca 2015 r. otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzję o odmowie dofinasowania w roku 2016 zadań pt. „Wykonanie badań i pomiarów stanu środowiska województwa podkarpackiego w 2016 r., w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz opracowanie końcowe wyników badań i wydanie drukiem raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2015 r.” oraz „Wydanie drukiem publikacji pt. Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń”.

 

Autor: Katarzyna Lesiak
Data wytworzenia: 11.08.2015 r.