Ogólnoeuropejska Inicjatywa pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

W dniach od 30 maja do 5 czerwca 2016 r. Polska po raz kolejny włączy się do ogólnoeuropejskiej Inicjatywy pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), w związku z czym WIOŚ w Rzeszowie zachęca do udziału w tej inicjatywie oraz promowania jej w swoim środowisku.

Założeniem projektu jest wspieranie działań, które promują koncepcję zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Tegoroczna edycja będzie powiązana z Celami Zrównoważonego Rozwoju przyjętymi na Szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 r., które koncentrują się na poprawie jakości życia wszystkich ludzi.

Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona podmiotów zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Projekt kierowany jest również do poszczególnych obywateli.

Aby wziąć udział w projekcie należy zaproponować działanie (konferencję, wystawę, projekt filmowy, działanie społeczne, inicjatywę biznesową, projekt edukacyjny itp.), które swoim zasięgiem obejmuje co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju.

W tym celu należy zarejestrować pomysł na europejskiej platformie http:/www.edsw.eu a następnie zorganizować i wypromować podjętą inicjatywę w dniach od 30 maja do 5 czerwca 2016 r.

Dodatkowe informacje nt. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.

 

logoESDW

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 08.02.2016 r.