Ogólnokrajowa kampania informacyjna pn. „Racjonalna gospodarka nawozami”

W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej przez resort rolnictwa koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa zainicjowana została ogólnokrajowa kampania edukacyjno-informacyjna pn. „Racjonalna gospodarka nawozami”.

Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich rolników ze szczególnym uwzględnieniem producentów rolnych gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, która rozumiana jest jako świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także kraju, w celu efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, jednak przy zachowaniu walorów środowiska glebowego i wodnego.

Głównymi partnerami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej są: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach i Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.

Więcej informacji nt. kampanii można znaleźć na stronach internetowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach pod adresem: http://www.iung.pulawy.pl/ i Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie pod adresem: http://www.schr.gov.pl/.

nawozy1nawozy2

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-04-22