Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Misja-emisja”

Wraz z rozpoczęciem 2014 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Misja-emisja”. Celem kampanii jest ograniczenie niskiej emisji poprzez podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W ramach akcji organizowane są konkursy dla szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmin i miast). Przedmiotem konkursu „Gmina z misją” jest upowszechnienie inicjatyw (informacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych) podejmowanych przez miasta i gminy zmierzających do likwidacji na ich terenie problemu niskiej emisji. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać inicjatywy do 30 września 2014 r.

Ogólnopolski konkurs „Lekcja o niskiej emisji” skierowany jest do nauczycieli i studentów pedagogiki. Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień dotyczących niskiej emisji w tym zagrożeń jakie ze sobą niesie. Przedmiotem konkursu są scenariusze lekcji poświęcone zagadnieniu niskiej emisji. Zgłoszenie należy przesłać do 31 maja 2014 r.

Kampania został objęta honorowym patronatem m. in. Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.misja-emisja.pl.

zaproszenie_2014_1 zaproszenie_2014_2

 

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-01-20