Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Transformacja zanieczyszczeń w środowisku”

kon_12_14

11-12 grudnia 2014 r. w Auli Gmachu Głównego A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Transformacja zanieczyszczeń w środowisku”. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedrę Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła referat pt. „Substancje zanieczyszczające obszary gmin o statusie uzdrowiska”.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 15.12.2014 r.