Opracowanie pt. „Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 roku”

Wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Pomiary hałasu drogowego przeprowadzone zostały przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska na terenie miejscowości: Iwonicz-Zdrój, Jasło, Lubaczów, Polańczyk, Rymanów-Zdrój,  w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych. Pomiary wykazały, że w odniesieniu do długookresowego średniego poziomu dźwięku (LDWN, LN) we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Dla równoważnego poziomu dźwięku nie odnotowano przekroczeń standardów akustycznych dla pory dnia (LAeqD) w 4, a dla pory nocy (LAeqN) w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych.

Pełny tekst opracowania pt. „Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 roku” dostępny jest w zakładce Monitoring → Opracowania.

 

Autor: Anna Wcisło

Data wytworzenia: 04.12.2015 r.