OSTRZEŻENIE O WYSOKICH STĘŻENIACH ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH W POWIETRZU

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje, że w bieżącym tygodniu na wszystkich stacjach monitoringu powietrza w województwie podkarpackim funkcjonujących w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska notowane są bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych. W dniu 20 stycznia minimalne stężenie dobowe pyłu PM10 odnotowano na stacji pomiarowej w Rymanowie-Zdroju (50 ug/m3  tj. 100% normy dobowej), zaś maksymalne stężenie dobowe pyłu PM10 wystąpiło na stacji pomiarowej w Dębicy i wyniosło 243 ug/m3 (486% normy dobowej). Na pozostałych stacjach pomiarowych stężenia dobowe pyłu PM10 kształtowały się w przedziale od 70 ug/m3 tj. 140% normy na stacji pomiarowej w Horyńcu-Zdroju do powyżej 130 ug/m3 na stacjach pomiarowych w Mielcu, Rzeszowie i Jaśle.

W dniu 21 stycznia przekroczenie normy dobowej wystąpiło na wszystkich stacjach pomiarowych, w tym również w uzdrowiskach Rymanowie-Zdroju i Horyńcu-Zdroju. Minimalne stężenie dobowe pyłu PM10 odnotowano na stacji pomiarowej w Rymanowie-Zdroju (53 ug/m3  tj. 106% normy dobowej), zaś maksymalne stężenie dobowe pyłu PM10 wystąpiło na stacji pomiarowej w Dębicy (188 ug/m3 tj. 376% normy dobowej). Na pozostałych stacjach stężenia dobowe pyłu PM10 wyniosły od 74 ug/m3 tj. 148% normy na stacji pomiarowej w Przemyślu do powyżej 120 ug/m3 na stacjach pomiarowych w Horyńcu-Zdroju, Rzeszowie i Mielcu.

Również w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia na stacjach pomiarowych notowane są bardzo wysokie stężenia jednogodzinne pyłów zawieszonych nawet powyżej 200 ug/m3. Najwyższe stężenie jednogodzinne notowane są na obu stacjach pomiarowych w Rzeszowie oraz w Dębicy, Jaśle i Mielcu. Zgodnie z polskim indeksem jakości powietrza, w odniesieniu do jednej godziny, w dniu dzisiejszym jakość powietrza w województwie określana jest na większości stacji jako dostateczna, zła i bardzo zła.

Zasadniczy wpływ na występujące obecnie wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu powodujących występowanie sytuacji smogowych mają niekorzystne warunki atmosferyczne (pogoda wyżowa bez wiatru i opadów) powodująca kumulację zanieczyszczeń.

W dniach ze zjawiskami smogowymi osoby należące do grup ryzyka tj.  kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę oskrzelowa, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby układu krążenia (stany pozawałowe, zaburzenia rytmu serca) powinny ograniczyć czas przebywania  na otwartym powietrzu oraz unikać wysiłku fizycznego na zewnątrz. Pozostałym osobom zaleca się rozważenie ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu oraz ograniczenie wietrzenia mieszkań.

 

Utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury, brak wiatru) w województwie, a tym samym zjawisk smogowych prognozowane jest, przez serwis pogodowy IMGW-PIB, również na dzień 23 stycznia. Wzrost siły wiatru do umiarkowanego mający wpływ na poprawę jakości powietrza w regionie prognozowany jest na dzień 24 stycznia (czwartek).

 

Sporządziła: Jolanta Ciba
Data: 22.01.2019 r.