Podsumowanie Dni otwartych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju i Światowego Dnia Ochrony Środowiska w dniach 30-31.05.2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie zorganizowano „Dni otwarte”.

W trakcie dwudniowego spotkania młodzież z rzeszowskich szkół miała możliwość zapoznania się jakie ustawowe zadania realizuje Inspekcja Ochrony Środowiska, jaki jest stan środowiska w województwie podkarpackim, oraz które zanieczyszczenia sprawiają najwięcej problemu w regionie.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie omówili w/w zagadnienia w prezentacjach pt. „Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie” oraz „Stan środowiska na terenie województwa podkarpackiego na podstawie badań Państwowego monitoringu środowiska”.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano nowoczesny sprzęt laboratoryjny stacjonarny i mobilny do szybkiego reagowania w terenie, m.in. mobilne laboratorium do pomiarów hałasu i detektor zdalny chmury substancji niebezpiecznych. W pracowni biologicznej można było samodzielnie sporządzić preparaty mikroskopowe i obejrzeć pod mikroskopem próbki organizmów reprezentatywnych dla rzek województwa podkarpackiego.

Zaprezentowano również kolekcję minerałów z różnych części świata i omówiono ciekawostki związane z ich pochodzeniem.

W drugim dniu spotkania młodzież miała możliwość poznania zasad działania automatycznej stacji monitoringu powietrza w Rzeszowie, mobilnego laboratorium do wykrywania zanieczyszczeń powietrza oraz wysłuchać prelekcji nt. jakości powietrza w województwie podkarpackim.

Wychowawcom klas przekazano komplet materiałów edukacyjnych opracowanych  przez WIOŚ w Rzeszowie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie składa podziękowania uczestnikom spotkań za aktywny udział i zainteresowanie prezentowaną tematyką.

 

 

Autor: Renata Jaroń-Warszyńska

Data wytworzenia: 02.06.2016 r.