Polsko-ukraińskie spotkanie dotyczące współpracy transgranicznej

W dniu 06.10.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Współpracy Transgranicznej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej do spraw Współpracy Międzyregionalnej. Spotkaniu przewodniczyli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleh Synyutka.

W spotkaniu udział wzięła Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Podczas posiedzenia zaprezentowano informacje na temat infrastruktury przejść granicznych oraz  sieci dróg dojazdowych. Poruszono również kwestie dotyczące wspólnych działań z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska oraz podniesienia świadomości ekologicznej. Obecny na posiedzeniu Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl przedstawił ramy współpracy międzyregionalnej samorządu województwa z partnerami ukraińskimi, a także  dobre praktyki z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Prace Komisji do spraw Współpracy Transgranicznej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej do spraw Współpracy Międzyregionalnej służą rozwojowi polsko–ukraińskiej współpracy oraz wspólnym kontaktom społeczno-gospodarczym i kulturalnym, a także skupiają się na ważnych dla społeczności lokalnych obszarach dotyczących terenów przygranicznych.

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 07.10.2016 r.