Porozumienie o współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu wojewódzkim

logo_IW7 marca 2014 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Podkarpackim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Współpraca pomiędzy Inspekcją Ochrony Środowiska a Inspekcją Weterynaryjną polegać będzie m. in. na wymianie informacji na temat: zakładów prowadzących działalność w sektorze utylizacyjnym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku zwierząt padłych lub zabitych z konieczności i odpadowej tkanki zwierzęcej.

Zakres współpracy obejmuje również wzajemne powiadamianie o przypadkach stwierdzenia lub podejrzenia nieprawidłowości związanych z eksploatacją instalacji, szczególnie w zakresie gospodarowania odpadami oraz rażących uchybień w zakresie dobrostanu zwierząt, a także wspólne kontrole.

 

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-03-14