Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

12 lutego 2016 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, reprezentowanym przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Tytko a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, reprezentowanym przez dr inż. Ewę Jadwigę Lipińską, dotyczące przyjęcia na praktykę studencką.

Na praktyki studenckie do WIOŚ w Rzeszowie kierowani będą zakwalifikowani studenci Uczelni. Celem praktyk studenckich jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych. Praktyki dają również studentom możliwość utrwalenia i zweryfikowania swoich umiejętności, co może w przyszłości ułatwić znalezienie satysfakcjonującej pracy.

logo_agh

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 16.02.2016 r.