Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

23 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Porządek posiedzenia obejmował informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu stalowowolskiego.

Dla Radnych przygotowana została informacja pt. Stan środowiska w powiecie stalowowolskim w 2016 r. będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.

Posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan Hubert Sauermann z Delegatury WIOŚ w Tarnobrzegu, który odpowiadał na pytania Radnych dotyczące problemów środowiskowych występujących na terenie powiatu.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 24.11.2017 r.